Krok 1
Kup dowolne produkty Oxford za minimum 59 zł. Zachowaj dowód zakupu.
Krok 2
Wyślij do nas czytelne zdjęcie dowodu zakupu, razem z danymi do wysyłki worka.
Krok 3
Po otrzymaniu od nas mailowego potwierdzenia, że Twoje zgłoszenie jest poprawne, czekaj cierpliwie na nagrodę.

Mail z Twoim wypełnionym zgłoszeniem został wysłany na podany adres opiekuna prawnego, celem potwierdzenia danych.

Prosimy o dokończenie wysyłki zgłoszenia przez opiekuna.

Dziękujemy za zgłoszenie!

Mail z potwierdzeniem oraz numerem zgłoszenia został wysłany na podany adres email.

Wystąpił błąd, spróbuj ponownie później.

Ikona paragonu

Paragony

Aby wysłać zgłoszenie musisz jednorazowo zgromadzić wszystkie paragony/faktury za zakupione produkty Oxford za kwotę min. 59 zł. Następnie wypełnij dane na formularzu, abyśmy mogli wysłać do Ciebie nagrodę.

Twoje dane

{{ errors.first('firstname') }}
{{ errors.first('lastname') }}
{{ errors.first('email') }}
{{ errors.first('street') }}
{{ errors.first('postcode') }}
{{ errors.first('city') }}
{{ errors.first('birthdate') }}
Nie ukończyłeś 16 roku życia. Aby dokończyć wysyłkę formularza zgłoszeniowego, wpisz adres opiekuna prawnego, aby mógł on dokończyć niezbędne formalności. {{ errors.first('guardian_email') }}

Administratorem Twoich danych osobowych podanych przez Ciebie w formularzu zgłoszeniowym jest Hamelin Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Ryżowej 49, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.  Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000 114100, NIP: 677 004 66 85, REGON: 008398404. Organizator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe jedynie  w związku z Twoim udziałem w Akcji „Be cool at school- zgarnij worek”, w tym m.in. w celu przyjęcia oraz zweryfikowania zgłoszenia do akcji, przesłania gadżetu na wskazany adres.

Udzielając nam zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach związanych z Twoim zgłoszeniem 
do akcji, robisz to dobrowolnie. Jednakże nie udzielenie nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym zakresie, niestety uniemożliwi nam przyjęcie Twojego zgłoszenia do akcji. Jeśli udzielisz nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym zakresie, pamiętaj, że możesz w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę. Wystarczy, że prześlesz do nas wiadomości w formie elektronicznej o treści: „Cofam zgodę.” na adres: kontakt@becoolatschool.pl. Przysługuje Tobie także prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania przez nas jak i prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo ich przenoszenia. Wszelkie wnioski w zakresie przysługujących Tobie praw prosimy kierować na adres kontakt@becoolatschool.pl.

W przypadku, kiedy uznasz, że doszło do naruszenia ochrony Twoich danych osobowych, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli masz pytania dotyczące podstaw przetwarzania Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, dostępnym pod adresem e-mail: data.protection@hamelinbrands.com. Szczegółowe zasady przetwarzania Twoich danych osobowych zostały omówione w Regulaminie akcji „Be cool at school- zgarnij worek”

{{ errors.first('terms') }}
{{ errors.first('acceptance') }}
{{ errors.first('gdpr') }}
*Udzielenie zgód oraz oświadczeń jest dobrowolne, jednakże ich brak spowoduje, że nie będziemy mogli niestety przyjąć Twojego zgłoszenia do Akcji „Be cool at school - zgarnij worek”.